Tủ chè gỗ gụ -1

Tủ chè gỗ gụ cổ

Tủ chè gỗ gụ cổ có từ rất lâu đời và truyền qua nhiều thế hệ con cháu. Tủ chè gỗ gụ cổ được trạm khắc rất tinh xảo và các đường nét rất...