Tranh khảm ốc gỗ trắc

TRANH KHẢM ỐC GỖ TRẮC

TRANH KHẢM ỐC GỖ TRẮC CỰC ĐẸP VỚI CÁC ĐƯỜNG NÉT TRẠM KHẮC RẤT TINH XẢO CỦA BÀN TAY CÁC NGHỆ NHÂN GIA TRUYỀN TẠO RA MỘT TÁC PHẨM TRANH G...
Tủ chè gỗ gụ -1

Tủ chè gỗ gụ cổ

Tủ chè gỗ gụ cổ có từ rất lâu đời và truyền qua nhiều thế hệ con cháu. Tủ chè gỗ gụ cổ được trạm khắc rất tinh xảo và các đường nét rất...